laza-asane10-side

Asane Galerija 3

Radi što boljeg učinka, asane bi trebalo vežbati na prazan stomak, bez prisile nad telom, što svesnije i prateći prirodan tok udaha i izdaha… Continue Reading →


collage11

Asane Galerija 2

Asane su fizički pokreti u vežbanju joge, i u kombinaciji sa pranajamom (tehnikama disanja) predstavljaju oblik joge poznat kao hatha ili raja yoga… Continue Reading →


collage12

Asane Galerija

Asana (sanskrit: sedeći položaj) jeste položaj tela namenjen povratku i održavanju vitalnosti, kao i poboljšanju elastičnosti tela… Continue Reading →