Asane Galerija 3

Radi što boljeg učinka, asane bi trebalo vežbati na prazan stomak, bez prisile nad telom, što svesnije i prateći prirodan tok udaha i izdaha… Continue Reading →


Asane Galerija 2

Asane su fizički pokreti u vežbanju joge, i u kombinaciji sa pranajamom (tehnikama disanja) predstavljaju oblik joge poznat kao hatha ili raja yoga… Continue Reading →