Asane

AsaneAsana (sanskrit: sedeći položaj) jeste položaj tela namenjen povratku i održavanju vitalnosti, kao i poboljšanju elastičnosti tela. Asane su fizički pokreti u vežbanju joge, i u kombinaciji sa pranajamom (tehnikama disanja) predstavljaju oblik joge poznat kao hatha ili raja yoga. Patanđali, pisac najpoznatijeg teksta o jogi, Yoga Sutra, kaže da je cilj asane da bude ugodna i stabilna. Zaista, vežbanjem asana postižemo fizički i psihički mir, lečimo stare povrede i uklanjamo napetosti i blokade u telu i duhu. Kada uvežbamo telo da u asani možemo da ostanemo bez napora, lakše podnosimo probleme svakodnevice.

Radi što boljeg učinka, asane bi trebalo vežbati na prazan stomak, bez prisile nad telom, što svesnije i prateći prirodan tok udaha i izdaha.

Fizičke dobrobiti vežbanja asana su:

* veća fleksibilnost
* veća snaga
* bolja ravnoteža
* smanjenje stresa i anksioznosti
* smanjenje bola u donjem delu leđa
* poboljšanje stanja kod astmatičara i onih koji boluju od hroničnih bolesti disajnih organa
* povećanje energije i uklanjanje slabosti
* kraći porođaj i poboljšanje rezultata porođaja
* poboljšanje fizičkog stanja i kvaliteta života starije populacije
* poboljšanje stanja dijabetičara
* smanjenje poremećaja spavanja
* smanjenje visokog krvnog pritiska

Joga ove rezultate postiže balansiranjem životne energije, što stabilizuje mentalno i duševno stanje vežbača. Izazov koji asane postavljaju nudi vežbaču mogućnost da istraži i kontroliše sve oblike svojih emocija, kao i svoje koncentracije, svojih namera, vere i jedinstva fizičkog i finijih tela. Asane postavljaju izazove fizičkom telu, što harmonizuje vežbača sa snagama koje oblikuju naš život, to jest sa onim silama kojima reagujemo na svet oko nas. Asane nam, zapravo, služe da ispitamo naše mentalne stavove i ojačamo svoju volju. To činimo tako što vežbanjem popravljamo svoje držanje, postajući otmeniji i ljupkiji, uravnotežujući naše materijalno telo sa našim duhovnim planom.

Vežbanje asana smiruje um, što nas priprema za meditaciju i predstavlja i samo jednu vrstu meditacije. Prepuštanje toku vežbe i unutrašnjoj snazi koju vežba razvija, stvara zdravu podlogu za duhovni razvoj. Fizički deo joga-vežbi postaje sredstvo za razvoj svesti koju širimo na svaki deo tela. Patanđali kaže da će kontrolom daha i tela biti postignuta i kontrola toka energije u telu, što će stvoriti plodno tle za evoluciju duha. Vežbanje asana, ma koliko prosto izgledalo, zapravo je jedan od najdirektnijih i najefikasnijih načina da se sretnemo sa samima sobom. Kada se ponovo povežemo sa svojim telom, ponovno se povezujemo i sa sopstvenom odgovornošću da živimo život u skladu sa neporecivom istinom koja živi u našem telu. Jer, istinske potrebe tela su i istinske potrebe duha koji živi u telu: potreba za istinom u svakom trenutku, jednostavnošću, skromnošću, ljubavlju, razumevanjem, otklanjanjem patnje. Jogi ne mora da gleda u pravcu neba da bi našao istinu – jogi zna da istina živi u središtu tela.

Broj asana je neograničen. Indijski jogi Sri Dharma Mittra je, posle višegodišnjeg istraživanja i razgovora sa jogijima širom sveta, nabrojao preko 1300 asana. Ipak, za svakodnevno uspešno vežbanje nam je dovoljno da savladamo svega par desetina asana, a kasnije, na našem putu joge, to znanje ćemo proširivati prema potrebi.

Comments are closed.