Asane Galerija 3

Radi što boljeg učinka, asane bi trebalo vežbati na prazan stomak, bez prisile nad telom, što svesnije i prateći prirodan tok udaha i izdaha.
Pogledajte u celini text o asanama

Comments are closed.